Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

///Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi2019-03-11T13:57:49+00:00

Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

2 Gün

10:00 - 17:00

Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi ‘ne Kimler Katılmalı:

Satınalma Yöneticileri ve Satınalma Departman Çalışanları, Satınalma yapan herkes.

Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi ‘nin Amacı:

Katılımcıların, satın alma faaliyetlerini daha etkin ve verimli şekilde kullanmaları, satın almanın önemi ve anlatılan tekniklerin, süreçlerin uygulanması.

Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi ‘nin İçeriği:

Satın Almanın İşletme İçindeki Rolü ve Amaçları
• Satın Almanın Stratejisi ve Politikaları
• Satın Almada Yeni Yaklaşımlar

Temel Satın Alma Süreci
• Satın Alma Sürecinde Evrak, İşlem ve İş Akışı
• Satın Almanın Lojistik ile İlişkileri

Stok Maliyetine Giriş
• Stok Maliyetleri Sorumluluğunun Tanımlanması

Satın Almada Bilgisayardan Yararlanma
İşletim Programlarının Satın Alma ile İlişkileri
Satın Almanın Organizasyon İçindeki Yeri

Çeşitli Organizasyon Uygulamaları
• Satın Alma Bölümünün Organizasyonu
• Satın Almanın Kalite Sorumluluğu

Tedarikçi Çeşitleri
• Tek Satıcı- Tek Satıcı Konumunda Satın Alma Yaklaşımları
• Çok satıcı- Çok Satıcı Konumunda Olası Yaklaşımlar

Satın Alma Yapan İşletmenin Anlayışına Göre Tedarikçilerin Konumları
Malzeme Bazında Tek ve Çok Tedarikçi ile Çalışan İşletmeler

Tedarikçi İlişkileri ve Değerlemesi
• Tedarikçilerle Hasım İlişkisi- Hasım ilişkisinin Olası Sonuçları.
• Tedarikçilerle İşbirliği İlişkisi ve Çıkar Birlikteliği ve Olası Sonuçları
• Tedarikçilerle Nötr İlişkiler ve Olası Sonuçları

Tedarikçi Seçimi
• Tedarikçi Değerlendirmesinde Karne Uygulaması
• Tedarikçi Karnelerinde Veri Oluşturulması
• Tedarikçi Seçiminde Kullanılacak Standart Yöntemler
• Tedarikçi Karnesi ve Stok Yönetimi Konusunda Önceliklendirme

Satın Almacının İnisiyatif Kullanımı
İnisiyatif Kullanımını Engelleyebilecek Olan Faktörler
Malzeme Yönetimi ve Planlama İşbirliği
Satın Alma Planlaması ve Satın Almacının Stok Yönetimi Sorumluluğu

Satın Alma Performansının Ölçümü
• Performans Ölçümünde Çeşitli Kriter Yaklaşımları
• Hangi Kriter Doğru Olabilir?

Satın Almada Maliyet Düşürme Yöntemleri
• Satın Alma Öncelikleri Açısından Stok Maliyeti Düşürme
• Stok Maliyeti Düşürme Çalışmalarında Satın Almanın Katkıları

Satın Almada Toplam Kalite Yönetimi
Satın Almada Takım Çalışması

Satınalma Süreci:

Satınalma (tedarik etme) işlemi bir mal veya hizmetin bir şirket, kişi ya da kurum tarafından tedarik edilmesidir. Satınalma işini kısaca tanımlarsak bir ürünün tedarikçiden mümkün olan en düşük fiyatla satın alınmasıdır. İyi bir satınalma yapmanın en iyi yolu tedarikçi firmaların rekabet etmesini sağlamaktır böylece satın alma yapan departman yani şirket satın alma maliyetini en aza indirmiş olur ve aynı kalitedeki bir ürünü en ucuza almış olur.
Satın alma süreci firmaların fiyat teklifi hazırlamaları ve bu hazırladık fiyat teklifini alıcı firmaya sunmaları, satın alma yapan firmanın en ucuz teklifi kabul etmesi işleminden oluşur. Bu satınalma yöntemi, sağlanan mal ve hizmetin kalitesi satın alma yapan şirketin beklentilerini karşılıyorsa, en etkili ve maliyeti düşürücü yöntemdir.
Satınalma süreci genellikle satınalmacının teklif alacağı pazarı araştırmasıyla başlar. Tedarikçi firmaların belirlenmesinden sonra, satıcı firmalardan kendileri hakkında bilgi, piyasa fiyatları ve alımı yapılacak ürün için fiyat teklifleri istenir. Firmalarla ilan yoluyla irtibata geçmek yerine direkt olarak irtibata geçmek daha iyi olacaktır.
Satınalma işlemi için interneti kullanmak çok faydalı olabilir. İnternet gibi büyük bir pazarda sayısız ve daha önce görülmemiş fırsat ve imkana satıcı ve alıcılar ulaşabilir. Böylece internet satın alma yapan firmalar için araştırma ve danışma konularında oldukça popüler bir araç haline gelmiştir.
Tüm satınalma veya tedarik etme süreci yasal açıdan zararlara sebep olmaması için, geçerli yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi:

Küresel rekabet ortamında satınalma faaliyetleri işletmeler için stratejik bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerin bulunması, onlarla olan ilişkilerin yönetilmesinden, pazarlık süreçlerine, tedarikçi ilişkilerinden satınalma pazar araştırmasına kadar bir dizi faaliyet sürekli bir dinamizm halindedir. Satınalma yönetimi eğitimi, satınalma süreç ve dinamiklerinin işletme rekabet avantajı içerisinde doğrudan rol oynadığını vurgulamaktadır. Satınalma yönetimi eğitimi, çeşitli sektörlerden gelen satınalma yöneticileri ile farklı görüş ve uygulamaları tanıma, tartışma ve bilgilenme amacına yöneliktir. Satınalma Yönetimi Eğitimi ile katılımcılar, bütün tedarik yönetimi, tedarik zinciri, tedarik zinciri yönetimi ve satınalma yönetimi süreçlerinde ulaşacakları uzmanlık seviyesi ile bir firmanın tüm satınalma işlemlerini rahatlıkla yürütebilecek seviyeye geleceklerdir. İşletmenin yapması planlanan satın alma ve tedarik zinciri işlemlerinin tümünün planlanması, bu konuda satın alma yapılacak konularda satın alınacak ürün ya da hizmetin özelliklerinin belirlenmesi, gerekirse ihale şartnamesinin hazırlanması, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi (hatta müzakere/pazarlık) aşamalarının tümünün yönetimi satın alma uzmanlarının iş tanımları arasındadır.

Satınalma Yönetimi:

Sipariş ve satınalma modülü, firmaların satınalma operasyonlarını yönetmek için gerekli tüm araçları içerir. Modül sayesinde doğru malzeme ve yedek parçaların, doğru tedarikçilerden, doğru termin ve sipariş miktarları ile sipariş edilmesi sağlanır. Tedarikçilerin teslimat ve kalite performansları takip edilir. Tedarikçilerle yapılan anlaşmalar sisteme tanıtılıp sipariş taleplerinin bu anlaşılan fiyat ve koşullarda yapılması sağlanır.
Satınalma talepleri, fiyat teklifleri ve satınalma siparişleri, tedarikçi bilgileri, işlemler ve stok hareketleri kayıt altına alınarak satınalma süreçlerinin izlenebilirliği ve etkin yönetimi sağlanır. Farklı tedarikçilerin verdiği fiyat, indirim ve ödeme koşullarının takibi, kullanıcılara satınalma kararlarında destek olur. Süreçlerin standart hale gelmesi, onay mekanizmaları ve evrak akışının elektronik ortama taşınması ise zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
• Satınalma Yönetimi _ Satınalma işlemlerinin tüm aşamalarının izlenebilmesi sağlanır.
• Satınalma Yönetimi _ Malzeme kartlarında sınırsız sayıda değişen, alternatif ve geçiş numarası tanımlanabilir, aynı zamanda alternatif malzemeler için ayrı ayrı fiyat ve stok takibi yapılabilir.
• Satınalma Yönetimi _ Satınalma taleplerinin elektronik ortamda takibini sağlayacak onay mekanizmaları kurulabilir.
• Satınalma Yönetimi _ Tedarikçilere kolay ve hızlı teklif formları hazırlanması imkanı verir.
• Satınalma Yönetimi _ Malzeme tedariğinin bütçe bazlı yürütülebilmesi sağlanır.
• Satınalma Yönetimi _ Gelen tekliflerin kayıt altına alınarak, teklif mukayese formları hazırlanır.
• Satınalma Yönetimi _ Tedarikçileri yakından izleyerek teknik dokümanların satınalma departmanı ve diğer bölümler ile paylaşılmasını sağlar.

Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi Bilgileri:

Eğitimler

  • Eğitimler 15 kişi ile sınırlıdır.
  • Eğitimin tamamına katılım durumunda “Katılım Sertifikası” verilmektedir.

Kurum içi Eğitimlere Kayıt

  • Kurumunuza yönelik eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak için eğitim başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Açık Eğitimlere Kayıt

  • İlgili form ile ön kayıt alınmış olur.
  • Kesin kayıt sonrasında ödeme dekontu talep edilir.
  • Eğitimlerimiz anlaşmalı otellerde gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Başvuru Formu

Diğer Eğitimler

Pazarlama Eğitimleri

Pazarlama Eğitimleri, kurumun imajı ve marka yönetimi açısından son derece önemlidir. Doğru ve amacına uygun olarak gerçekleştirilen pazarlama plan ya da stratejileri kurumu hedeflediği yere götürür.

Pazarlama, son dönemlerde kurumlar tarafından oldukça yoğun talep gören bir alan. İş böyle olunca da bu yöntemi en etkili şekilde kullanmak, firmaları rakiplerinden ön plana çıkarabiliyor.

İstanbul Eğitimler, Pazarlama Eğitimleri dahilinde, kurumların ihtiyacı olabileceği kategorilerde eğitimler ile siz profesyonellerin iş hayatına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Nöro Pazarlama Eğitimleri, Dijital Pazarlama Eğitimleri, Mobil Pazarlama Eğitimleri, Stratejik Marka Yönetimi Eğitimi, Stratejik Pazarlama Uzmanlık Eğitimi, Kurumsal İletişim Eğitimi, Ürün ve Marka Yönetimi Eğitimi, Stratejik Araştırma Yönetimi Eğitimi, Pazarlama Planı Eğitimi bu seçeneklerden bazıları.

Sizler de pazarlama eğitimleri konusunda ilerlemeyi hedefleyenlerdenseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Satış Eğitimleri

Satış eğitimleri ile amacımız, sektördeki konumunuza, kurum vizyon ve misyonuna uygun, doğru satış stratejileri ve doğru satış kanalları ile farkındalığınızın arttırılması yönündedir.

Satış, günümüzün en ritmik ve stresli mesleklerinden biri. Eğer, satış odaklı bir mesleğimiz varsa ve hedefimizi bu yönde belirlemişsek, üstüne profesyonel bir eğitim ile kendimizi geliştirmeye yönelik rotamızı çizebiliriz.

İstanbul Eğitimler, satış konusunda deneyimli eğitmenlerin uygulamalı eğitimleriyle sizin bu yönünüze daha da katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Nörosatış Eğitimi, Bayi Yönetimi Eğitimi, İleri Satış Becerileri Eğitimi, Satışta Çözüm Odaklılık Eğitimi, Satış Becerileri Geliştirme Eğitimi, Satışın Formülü Eğitimi, Temel Satış Becerileri Eğitimi, Stratejik Satış Yöntemleri Eğitimi, Telefonda Satış ve Müşteri Yönetimi Eğitimi, Satış Hedef Odaklılık Eğitimi, Kilit Müşteri Yönetimi Eğitimi seçeneklerimizden bazıları.

Sizler de satış eğitimleri konusunda ilerlemeyi hedefleyenlerdenseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unutmayalım ki doğru müşteriye doğru satış politikası, başarıyı arttıran en önemli etkendir.

Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri

Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri ile hedef ve sonuç odaklı yönetim şekilleri, başarılı bir lider ve yöneticide olması gereken önemli özellikleri, stratejik yönetimin amacı, avantajları ve birçok konu başlıklarını uygulamalı olarak iş hayatınıza taşımanıza yardımcı oluyoruz.

Yöneticiler, yönetici adayları, girişimciler, firma sahipleri, liderler ve bu alanda ilerlemek isteyen herkes uygulamalı eğitimlerimize katılabilir.

Kabile Liderliği Eğitimi, Nöroliderlik Eğitimi, Stratejik Yönetim Eğitimi, Yönetimde Takım Ruhu ve Motivasyon, Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi, Fasitilasyon Eğitimi, Etkin Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi, Performans Yönetimi Eğitimi, Proje Yönetimi Eğitimi, Süreç Yönetimi Eğitimi, Proje Yönetimi Eğitimi, Süreç Yönetimi Eğitimi, Temel Yönetim Becerileri ve Yöneticilik Eğitimi, Değişim Yönetimi Eğitimi, Kriz Yönetimi Eğitimi, Liderlik Eğitimi, Yöneticilik Eğitimi seçeneklerimizden bazıları.

Sizler de bu konuda ilerlemeyi hedefleyenlerdenseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Birbirinden farklı, ihtiyaç ya da ilgi duyduğunuz alanlarda yer alan kişisel gelişim eğitimleri ile farkındalığınızı arttırabilirsiniz.

Temel Koçluk Atölyesi, Holistik Form Eğitimi, NLP ile Yaşam Koçluğu, Nefes Eğitimi, Farkındalık Eğitimi, Meditasyon Eğitimi, Mandala Çizim Eğitimi, Mandala ve Farkındalık Eğitimi, Renk ve Stil Eğitimi, Öğrenci Koçluğu ve Tercih Danışmanlığı, Kurumsal Gelişim Eğitimi, Etkili İletişim ve Diksiyon Eğitimi, Başarı ve Sonuç Odaklılık Eğitimi, İş Yerinde Yetkinlik Eğitimi, Motivasyon ve Özgüven Kazanımı İçin İpuçları, Stres Yönetimi Eğitimi, Kişisel İmaj Yönetimi Eğitimi, İletişim Eğitimi, Dökümantasyon ve Raporlama Eğitimi, Toplantı Yönetimi Eğitimi, Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık Eğitimi, Fasilitasyon Eğitimi, İnovasyon Eğitimi, E-posta Kullanımı Eğitimi, Etkili İletişim Eğitimi, Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi seçeneklerimizden bazıları.

Sizler de bu konuda ilerlemeyi hedefleyenlerdenseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan Kaynakları Eğitimleri; İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı, Eğitimcinin Eğitimi, İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi olarak yer almaktadır.

İnsan Kaynakları, kurumların en stratejik yeridir. Kurumların menfaatlerini ön plana çıkaracak noktalarda karar vericidir. Çalışan ve üreten motivasyonunu sürekli zinde tutmakla sorumludur.

Bizler de bu kriterlerin sizler için önemli olabileceği düşüncesiyle, İnsan Kaynakları Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, Eğitimcinin Eğitimi, İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi organize etmekteyiz.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Eğitimleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Eğitimleri ile kurumların mevcut müşterilerini korumaları ve gelecek dönemde de müşteri memnuniyeti sağlanması amaçlanmaktad

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi, kurum içerisinde gerekli olan satınalma, stok, depo ve tedarik konuları uygulamalı örnekleriyle aktarılmaktadır.

Sizler de Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi konusunda ilerlemeyi hedefleyenlerdenseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Muhasebe ve Finans Eğitimleri

Muhasebe ve Finans Eğitimleri, kurumların muhasebe ve finans bölümlerinde çalışmakta olan personele ya da kurumların farklı bölümlerinde çalışıp, bu konulara ilgi duyan personele katkı sağlamaktadır.

Danışmanlık Hizmeti

İstanbul Eğitimler, kurumsal eğitim programlarının dışında, kurumların ihtiyaç ve taleplerine yönelik danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Kurumsallaşma sürecine adaptasyon, görev tanımlarının yapılandırması, yetenek ve performans yönetimi, insan kaynakları süreçleri, kurumsal iletişim, iş analizi, kurum kültürü ve kurum algısı oluşturma, bireysel koçluk ve mentorlük faaliyet gösterdiği danışmanlık alanlarıdır.

Nasıl İlerleriz?

  • Mevcut durum ve süreç analiz ederiz.
  • Hedef ve beklentilerinizi dinleriz.
  • Uygulama Planı oluştururuz.
  • Süreci başlatırız.